Specifications 1

Nosaukums: 
Īpašības
Apraksts: 

▪  Atbalsta tādus GPS tīkla protokolus, kā NTRIP, TCP un UDP.
▪  Uz cilņu principa veidota Izvēlņu struktūra. Visas pieejamās komandas ir vizuāli viegli pārskatāmas.
▪  Iespējama datu vākšana atrodoties grafiskajā režīmā. Punkti tiek attēloti ekrānā tā, kā tie ir uzmērīti vai ievadīti manuāli.
▪  Kodēšanas sadaļa - Pievieno neskaitāmus kodu stilus un funkcijas.
▪  Pieejama vairākās valodās, t.s. angļu, spāņu, portugāļu, franču, vācu u.c.