Specifications 2

Nosaukums: 
Specifikācija
Apraksts: 

• Nodrošina LandXML punktu, DTM, profilu, griezumu, savsarpējā izvietojuma un grafisko materiālu atbalstu.
• Aprēķina tilpumus starp divām virsmām, vienu virsmu un augstumu vai vienkāršus tilpumus kaudzēm/uzbērumiem.
• Trigonometriskās nivelēšanas datu vākšana un digitālās nivelēšanas datu apstrāde un izlīdzināšana.
• Iespējams izmantot neierobežotu daudzumu lokalizācijas punktu.
• Pie jaunu darbu uzsākšanas ir iespējams izmantot DXF veidni, tādējādi automātiski izveidojot visus lietotājam nepieciešamos slāņus.
• Ir iespējama automātiska iepriekšējo darbu atskaišu un kontroles failu ielāde.
• Uzmēra/saglabā paralēlas līnijas, izmantojot horizontālo un vertikālo ofsetu līniju zīmēšanas komandas.
• Indiviuduālu lietotāja kodu stilu izveide, paredzot iespēju iesaukt jau gatavu kodu tabulu.
• Iespējams nospraust ofsetus slīpā leņķī, kā arī nospraust ofsetu krustojumus.